Ortho­pä­die-Schuh­tech­nik Marco Tasch GmbH

Gör­mar­straße 58
99974 Mühlhausen
Tel.: +49 (0) 3601 874783
Fax.: +49 (0) 3601 855129
E‑Mail.: schuh-tasch@t‑online.de

Regis­ter­num­mer: HWK Erfurt 9976268

Amts­ge­richt Jena: HRB 518974
Steu­er­num­mer: 157/159/34709

Geschäfts­füh­rer: Marco Tasch, Orthopädieschuhmachermeister

Pro­ku­ris­tin: Beate Tasch

Inhalt­lich ver­ant­wort­lich: Anne­ma­rie Müller

Text, Layout, tech­ni­sche Umsetzung:
Studio1® Kom­mu­ni­ka­tion GmbH
37308 Heilbad Heiligenstadt
Telefon: 03606 6796–0
E‑Mail: info@studio1.de
Web: www.studio1.de

Bildnachweise